Gå til hovedindhold

Big data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv

Der er et enormt vækstpotentiale i brug af data, men en række barrierer udfordrer virksomhederne.

I 2014 fik Erhvervsstyrelsen lavet rapporten "Big data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv - potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser". Rapporten indeholder en analyse af seks virksomheder, der bruger data. På baggrund af case-analyserne peges på en række barrierer, som virksomhederne oplever. Samtidig skitseres potentialerne. 

Læs analysen af virksomhederne her på siderne. Se også, hvad der samlet set opleves som de største barrierer.

Unge frontløbere bedst til data

Frontløberne er enten unge iværksættervirksomheder, der er født datadrevne og fx bruger offentlige data i deres produktudvikling. Eller også er de større virksomheder, som længe har brugt business intelligence i deres beslutningsprocesser og nu har taget skridtet videre og arbejder mere avanceret med data.

Data har betydning i forhold til internationale konkurrenter

Udviklingen inden for big data er blandt andet drevet af konkurrenceforhold i den enkelte branche. Analysen viser blandt andet, at big data kan bruges til at differentiere sig i forhold til fx internationale konkurrenter, der har prisbillige produkter.

De største barrierer

Åbn alle Luk alle
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.