Gå til hovedindhold

Intelligent skybrudsalarm

Overcast vil ved hjælp af åbne offentlige data, forudse hvilke kunder, som er i risikozonen for at blive ramt af skybrud, for derefter at alarmere dem og give forslag til, hvordan skaden kan forebygges.

Overcast er en intelligent skybrudsalarm, som overvåger vejret og sender advarsler til forsikringsselskabers høj-risikokunder baseret på åbne offentlige data om bl.a. kundens bolig og dens beliggenhed. Det sker ved at løsningen laver beregninger på risikoen for skybrud, og proaktivt kommer med forslag til tiltag, som kan forhindre skaderne.

Løsningen hjælper forsikringsselskaber med at levere bedre service i forhold til skybrudsskader, som der årligt udbetales store summer til. Konkrete advarsler er med til at advare kunderne i god tid, og komme med tiltag til proaktivt at mindske skaderne. Det skaber glæde hos kunden og færre udgifter hos forsikringsselskaber, der slipper for at udbedre skaderne.

Video: Intelligent skybrudsvarsling - Rentchain

Når du afspiller videoen vil udbyderen sætte cookies på din computer. Læs mere om cookies på Virk.

Digitale sandsække og watertubes 

Et af de vigtigste elementer i Overcast er højdemodellen fra Styrelsen for Data og Effektivisering, der bruges til at beregne, hvordan vand bevæger sig på terræn. BBR-registret bruges til at få informationer om bopælens beliggenhed og fx finde ud af, om boligen har en kælder og bestemme typen af afløb. Ved at sætte adressen op fra Danmarks adresseregister DAR op mod koordinaterne i højdemodellen er det muligt at se, om kundens bopæl ligger højt eller lavt, ligesom de inddrager oplysninger om jordbundstype, asfalt m.m. Med andre ord vurderer Overcast, om der er større eller mindre risiko for, at vandet trænger ind og gør skade.

”Overcast havde ikke eksisteret uden de åbne offentlige data. Det er meget rart, at vi kan tage viden om det her samfund og gemme det i en række registre og databaser, så vi kan bruge det til at blive klogere og lave mere målrettede løsninger.” - Jesper Svejgaard Jensen, Direktør, Overcast.

Datas forretningsværdi

  • Større viden giver bedre løsninger
    Åbne offentlige data beskriver blandt mange forskellige samfundsforhold. Da de er er frit tilgængelige, giver åbne data Overcast mulighed for at opnå en mere korrekt viden og skabe bedre løsninger ift. skybrud.

  • Berige løsningen og spare penge
    Overcast ønsker, ved brug af blandt andet åbne offentlige data, at skabe mere præcise forudsigelser om, hvor et skybrud vil ramme. Færre kunder vil derfor modtage irrelvante alarmer.

  • Større forretningsværdi
    Åbne offentlige data fungerer bedst i kombination med en unik idé. Alle har adgang til de samme gratis offentlige data, hvorfor forretningstilgangen skal skille sig ud.

Læs mere Overcast og de andre cases i casesamlingen "Fra åbne offentlige data til god forretning"

PDF fileFra åbne offentlige data til god forretning

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.