Gå til hovedindhold

Andre data

Der findes mange åbne data der er frit tilgængelige for kommercielt brug på fx kommunalt og internationalt niveau.

De udvalgte eksempler er alle på statsligt niveau, men åbne offentlige data er ikke begrænset hertil.

På Open Data DK findes der mange datasæts på kommunalt plan på alt fra Realtids-trafik i Århus kommune til offentlige toiletter i Silkeborg kommune.

På internaionalt niveau har EU mange datasæts, hvor der kan tilgås data om fx Inflation og EU-sanktioner.

For virksomheder der skal risikovurdere deres kunder, kan åbne offentlige data om specifikke personer, som fx lister over politisk udsatte personer, også være relevante.

EU-data om Inflation (HICP)

Indeks over udviklingen i EU-landenes forbrugerpriser

EU's sanktionsliste

EU’s sanktionsliste er en oversigt over aktive sanktioner, som EU’s medlemsstater har indgået mod tredjelande.

PEP-liste

PEP-lister indeholder oplysninger om politisk eksponerede personer (PEP)