Gå til hovedindhold

Udbredelse af Smart City løsninger i Danmark

Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet en analyse af udbredelsen af Smart City løsninger i Danmark, der viser, at Danmark har gode forudsætninger og er klar til Smart City. Samtidig er der dog en række tværgående barrierer, der skal håndteres for at fremme Smart City i Danmark.

Baggrund for analysen

I det offentlige i Danmark er der fokus på at fremme Smart City udviklingen. Regeringen lancerede i 2016 den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som har fokus på digitaliseringens rolle i skabelsen af bl.a. gode vilkår for vækst i Danmark. Et af initiativerne i strategien omhandler etableringen af et Smart City partnerskab til fremme af udviklingen af Smart Cities. Formålet med partnerskabet er at fremme anvendelsen af smarte digitale løsninger og udnyttelsen af data i udviklingen af byer og land gennem identifikation af best practice-løsninger og nedbrydning af barrierer for både myndigheder og danske virksomheder. Partnerskabet skal bl.a. udvælge områder, hvor der gennemføres en fokuseret indsats for at fremme udbredelsen af gode Smart City løsninger. Derudover skal indsatsen fremme det erhvervsmæssige potentiale i dansk erhvervsliv. Partnerskabet har ønsket et solidt fundament for udvælgelsen af og konkret viden om de områder, der udvælges. Rambøll Management Consulting har udarbejdet indeværende rapport som input hertil.

Formålet med analysen er:

  • at kortlægge og tage pulsen på Smart City udviklingen i Danmark
  • at undersøge en række områder mere detaljeret og udarbejde forslag til, hvordan der videre kan arbejdes med at fremme disse områder

Analysen fokuserer på syv Smart City områder:

  1. Trådløse teknologier og infrastruktur
  2. Indeklima og energieffektivitet i offentlige bygninger
  3. Intelligent behandling og pleje til borgere
  4. Offentlige klimatilpasningsløsninger
  5. Udvikling af integreret offentlig-privat mobilitetsløsning
  6. Den smarte affaldsindsamling
  7. Borgerdatadrevet byudvikling

Hovedkonklusioner fra analysen

På tværs af de syv smart city områder er der en række generiske muligheder og udfordringer:

Smart City er ikke kun teknologi

Smart City udvikling er ikke centreret omkring enkeltstående teknologiske udviklinger. Det handler om at anvende disse teknologier på en måde, der bidrager til at løse samfundsudfordringer og skabe bedre liv i by- og landområder.

Danmark er klar til Smart City

I Danmark har vi en række grundforudsætninger, som gør, at udviklingen af Smart Cities har særlige gunstige forhold. Danmark er fx stærke på digitalisering med en kompetent og it-parat befolkning og offentlig service.

Den digitale udvikling udfordrer den offentlige sektor på paratheden

De mange nye digitale muligheder er svære at overskue, og der er behov for en generel opkvalificering af medarbejderne i det offentlige.

Behov for tværgående dialog og ansvarsfordeling

Det er nødvendigt at skabe rammerne for, at investeringer i smarte løsninger foretages og forankres i de involverede organisationer i alle stadier af investeringen fra udarbejdelse af business case over udvikling og test til implementering og drift.

Datadeling og tværgående samarbejder er essentielle for at sikre en smart udvikling

Det kan i mange tilfælde være en grundlæggende barriere for udbredelsen af smarte løsninger, at det ikke er muligt fx at dele data eller at samarbejde på tværs af forvaltningsområder mv.

Udarbejdelsen af tværgående business cases er kompliceret, men nødvendig

Analysen viser, at det oftest kan være en barriere for udbredelsen af smarte løsninger i Danmark, at disse kræver tværgående business cases. Udarbejdelsen kræver særlige kompetencer, da de oftest kompliceres af at skulle baseres på såvel kvantitative som kvalitative faktorer.  

 

PDF fileUdbredelse af Smart City løsninger i Danmark

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.