Gå til hovedindhold

System til system adgang til regnskabsdata

I denne løsning er det muligt – via en system-til-systemadgang – at hente nye og historiske regnskabsdata offentliggjort via Erhvervsstyrelsen. Løsningen er rettet mod brugere, der ønsker at tilgå regnskabsdata fra egne systemer i stedet for enkeltopslag på CVR på Virk.

Regnskabsdata opdateres hvert 10. minut med senest tilkomne regnskaber. Løsningen er baseret på ElasticSearch og JSON. Det er gratis at benytte løsningen.

Hvilke data kan findes?
Samtlige selskaber i Danmark skal indberette deres årsrapport (regnskab) til Erhvervsstyrelsen. Regnskaber kan indberettes i tre formater XBRL, PDF og på papir. Langt de fleste selskaber indberetter regnskaber digitalt (PDF og XBRL), mens enkelte selskaber er fritaget for digital indberetning og kan indberette på papir. PDF-regnskabet er det juridisk gyldige regnskab, mens XBRL-formatet er den internationale digitale standard for kommunikation af finansielle data.

Det er muligt at fremsøge offentliggjorte regnskaber. De parametre, der kan søges på, er beskrevet i index-filen, som findes her: http://distribution.virk.dk/offentliggoerelser

Alle digitalt indberettede regnskaber vil blive tilgængelige i XBRL- og PDF-format. Regnskaber indberettet på papir fra og med den 13/4 2015 vil være tilgængelige i PDF og/eller TIFF. Regnskaber indberettet på papir før den 13/4 2015 vil løbende vil blive tilføjet. Erhvervsstyrelsen tilføjer løbende yderligere historiske regnskabsdata.

Hvordan hentes data?
Løsningen giver mulighed for at hente en større mængde data og/eller løbende foretage søgninger i data:

Erhvervsstyrelsen yder ikke support på anvendelsen af ElasticSearch eller brugen af XBRL, men henviser i stedet til en generel indførelse i søgningen i ElasticSearch og håndtering af XBRL. Læs mere via nedenstående links:

Alle filer er i gzip-format. Det betyder, at klienter skal acceptere encoding gzip filformatet.

Herunder er et eksempel på en forespørgsel (query), der vil hente alle regnskaber offentliggjort d. 21. juni 2018, som indeholder et XBRL regnskab

{

    "query": {

        "bool": {

            "must": [

                {

                    "term": {

                        "dokumenter.dokumentMimeType": "application"

                    }

                },

                {

                    "term": {

                        "dokumenter.dokumentMimeType": "xml"

                    }

                },

                {

                    "range": {

                        "offentliggoerelsesTidspunkt": {

                            "gt": "2018-06-21T00:00:00.001Z",

                            "lt": "2018-06-21T23:59:59.505Z"

                        }

                    }

                }

            ],

            "must_not": [],

            "should": []

        }

    },

   "size": 2999

}

Man kan køre forespørgslen mod vores indeks med en CURL. Fx:

curl -XGET http://distribution.virk.dk/offentliggoerelser/_search --data-binary @query_regnskaber.json

Hvor query_regnskaber er en fil der indeholder ovenstående query. 

Kontakt

Erhvervsstyrelsen

Telefon: 35291000

Dataressource

Mere information

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.