Gå til hovedindhold

System til system adgang til CVR-data

I denne løsning er det muligt – via en system-til-systemadgang – at hente nye og historiske CVR-data offentliggjort af Erhvervsstyrelsen. Løsningen er rettet mod brugere, der ønsker at tilgå CVR-data fra egne systemer i stedet for enkeltopslag på CVR på Virk.

Data opdateres nær realtid, og er baseret på ElasticSearch og JSON. Det er gratis at benytte løsningen, men adgangen forudsætter accept af vilkårene om reklamebeskyttelse.

Hvilke data kan findes?
Løsningen indeholder data fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som er statens register for virksomhedsoplysninger. CVR indeholder grunddata om virksomheder og deres produktionsenheder, dvs. oplysninger om navn, adresse, start og evt. ophørstidspunkt, virksomhedsform, branche, kontaktoplysninger, antal ansatte, personkredskreds, tegningsregel, registeret kapital mv. Løsningen indeholder CVR’s fulde historik – dvs. alle registrerede ændringer i både ophørte og aktive virksomheder.

Under yderligere informationer kan du se changeloggen, hvor ændringer i løsningen bliver annonceret.

Hvordan hentes data?
For at få adgang til løsningen skal du skrive til cvrselvbetjening@erst.dk. Herefter vil du få tilsendt en mail med detaljer om adgangen, herunder anmodning om underskrift af en erklæring om, at du vil overholde betingelsen for modtagelse af data om reklamebeskyttede enheder. Bemærk, at der forekommer sagsbehandlingstid.

Løsningen giver mulighed for at hente en større mængde data og/eller løbende foretage søgninger i data via ElasticSearch. Erhvervsstyrelsen yder ikke support på anvendelsen af ElasticSearch, men henviser i stedet til en generel indførelse i søgningen i ElasticSearch.

Søgning i data
Søgninger i ElasticSearch fortages via REST-interfacet.

Dokumentmodellen findes her:

curl -u "<brugernavn>:<password>" -XGET http://distribution.virk.dk/cvr-permanent/_mapping

Dataforklaring
særlige forhold vedrørende enkelte data

Virksomheder med ukendt startdato udstilles med startdatoen 16/10 1999.

Legale ejere registreres i intervaller, og udstilles med en grænseværdi. De udstillede grænseværdier er udtryk for følgende intervaller:

 • 0,05
  5-9,99 %
 • 0,1
  10-14,99 %
 • 0,15
  15-19,99 %
 • 0,2
  20-24,99 %
 • 0,25
  25-33,33 %
 • 0,33
  33,34-49,99 %
 • 0,5
  50-66,65 %
 • 0,6667
  66,66-89,99 %
 • 0,9
  90-99,99 %
 • 1,0
  100 %

Det er alene ejerandelene og stemmeandele på 5 pct. eller mere, der registreres i Legale ejere. Det er derfor langt fra sikkert, at de indberettede ejer- og stemmeandele samlet giver 100 pct., ligesom det konkret kan forekomme, at den samlede ejer- og stemmeandel giver 100 pct.

Kontakt

cvrselvbetjening@erst.dk

Dataressource

Mere information

Office document fileCVR Dokumentation

Office document fileElasticsearch

PDF fileVilkår for brug af danske offentlige data

 

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.