Gå til hovedindhold

CVR Søgeeksempler

Her er samlet en række eksempler på søgninger til system-til-system løsningen for CVR-data

Søgning efter virksomhed på CVR-nummer:

curl -u "<brugernavn>:<password>" -XPOST http://distribution.virk.dk/cvr-permanent/_search -d'
{ "from" : 0, "size" : 1,
  "query": {
    "term": {
      "cvrNummer": 10961211
    }
  }
}
'

 

 

Blank søgning, der returnerer alt:

Text fileBlank CVR søgning

Søgning på "Hans", og filtrering af enhedstypen "Person":

Text fileSøgning på person-navn

Søgning på "Danske", og filtreret Virksomhedsstatus sat til "Normal":

Text fileSøgning på virksomheder med normal-status

Finder virksomheder, som er ændret i CVR den 12-05-2003. Søgning er begrænset til kun at sende 10 virksomheder:

curl -u "<brugernavn>:<password>" -XPOST http://distribution.virk.dk/cvr-permanent/_search -d '
{ "from" : 0, "size" : 10,
  "query": {
    "bool": {
      "must": {
        "term": {
          "_type": "virksomhed"
        }
      },
      "must": {
                 "range" : {
                   "sidstOpdateret" : {
                     "gte": "2003-05-12T00:00:00.000",
                     "lte": "2003-05-12T23:59:59.999",
                      "time_zone": "+1:00"
                   }
                 }
      }
    }
  }
}
'

 

Denne søgning kan bruges til finde virksomheder, der har foretaget ændringer i CVR-indekset mellem 4. og 5. maj 2015:

{
    "query": {
        "filtered": {
            "filter": {
                "range": {
                    "Vrvirksomhed.sidstIndlaest": {
                        "gte": "2015-05-04",
                        "lt": "2015-05-05"
                    }
                }
            }
        }
    }
}

 

For at få en liste over nye stiftelser, kan man anvende følgende CURL - bemærk at i dette eksempel ønskes I/S som stiftes fra den 1. maj 2015. Ønskes det for alle selskabsformer, så undlades blot den sidste "query_string".
Bemærk at size udtrykker maks. ønsket antal svar/virksomheder


curl -u "<brugernavn>:<password>" -X POST -H "Accept: application/json;charset=utf-8" -H "Cache-Control: no-cache" -d '

{ "from" : 0, "size" : 1,
  "query" : {
    "filtered": {
           "filter": {
             "term" : {
               "_type" : "virksomhed"
             }
      },
           "query": {
             "bool": {
          "must": [
                     {
              "range": {
                "virksomhed.Vrvirksomhed.livsforloeb.periode.gyldigFra": {
                   "from": "2015-05-01"
                }
              }
            },
            {
              "query_string": {
                "default_field": "virksomhed.Vrvirksomhed.virksomhedsform.kortBeskrivelse",
                "query": "I?S"
              }
            }
                   ]
                 }
           }
    }
  }
}' http://distribution.virk.dk/cvr-permanent/_search

 

Ønsker man derimod informationer om, hvad som er ændret i indekset efter en given dato, kan man blot anvende "virksomhed.Vrvirksomhed.sidstIndlaest" (opdateringstidspunkt i indekset) alternativ "virksomhed.Vrvirksomhed.sidstOpdateret" (opdateringstidspunktet i CVR).
For reelt at kontrollere for ændringer, må man sammenligne det nye resultat, med tidligere resultater. I den sammenhæng kan man med fordel anvende samtId, som er en form for revisionnummer.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.