Gå til hovedindhold

Mit virk >

Opsamlingsark

Dette redskab skal hjælpe jer med at samle op på de idéer, der opstår til arrangementer og møder mellem virksomheder og dataejende myndigheder.

Møder og workshops er gode lejligheder til at få indblik i virksomheders behov, bestemte datasæts potentialer samt barrierer, der kan ligge i vejen for løsninger. Vil I have værdi ud af den viden, der opstår mellem arrangementets deltagere, er det en god idé at dokumentere de idéer, der udveksles. I kan bruge dette redskab til at lade deltagerne beskrive deres idéer.

Hent redskabet som pdf nederst på siden.

Sådan bruger I redskabet

Før
  • Overvej, om processen i jeres aktivitet passer til at samle op på idéer. Laver I fx en konkurrencebaseret aktivitet, så er deltagerne typisk ikke så villige til at dele idéer. I denne situation kan A. Opsamlingsark deles ud til deltagere, der selv kan brainstorme eller udvikle deres idé på papiret. 

  • Overvej, om I vil bruge ressourcer på at følge op på eventuelle løsninger eller potentielle samarbejder, der opstår til jeres arrangement. Hvis I vil følge op, kan det være en fordel at tilføje et felt, hvor deltagerne kan beskrive ønsker om input, opfølgning eller hjælp fra jeres side.

Under 
  • Redskabet udfyldes af deltagerne. Sørg for at instruere deltagerne i, hvordan de skal bruge og udfylde A. Opsamlingsark til at beskrive idéer. Redskabet giver mest værdi for jer og deltagerne, hvis det naturligt understøtter samtalerne. Typisk er det nok, at en gruppe udfylder ét ark tilsammen.

  • Overvej at udpege en referent i hver gruppe, som har ansvar for at tage noter til samtalen. I kan også placere en facilitator i hver gruppe til at tage noter.

  • Tag billeder af arkene, så I har en kopi – men lad gerne deltagerne beholde originalerne, så de kan bruge dem til at huske konkrete idéer eller potentielle samarbejder.

Efter
  • Overvej at udpege en referent i hver gruppe, som har ansvar for at tage noter til samtalen. I kan også placere en facilitator i hver gruppe til at tage noter.

  • Saml idébeskrivelserne fra de ark, I har brugt i forløbet. Det kan være en god idé at skrive det hele ind i et samlet overblik - fx i en tabel.

  • Brug arkene i jeres projektgruppe til et møde, hvor I identificerer indsigter på tværs af arkene. Er der konkrete samarbejder eller idéer, I skal følge op på? Er der specifikke data, der går igen, og hvor I fx kan invitere nye dataejere ind i forløbet? Er der bestemte barrierer, der går igen, som I bør overveje, om I kan løse på forhånd før næste møde?

  • Overvej at dele indsigter med dataejerne i eller udenfor jeres myndighed. Mange dataejere får ikke direkte feedback fra brugerne af deres data, og jeres indsigter kan derfor have stor værdi.

Brug redskabet til kvalitativ evaluering

Uddel arket og bed deltagerne beskrive deres idéer. På den måde får I viden om, hvilke konkrete idéer, der er kommet ud af dit arrangement. Hvis jeres aktivitet har få deltagere, kan dette være en god måde at samle op på effekterne af jeres aktivitet – er der fx opstået nye samarbejder eller kendskab til nye datakilder som følger af aktiviteten?

Afstem proces med redskab

Redskabet er designet til at beskrive og udfolde én konkret idé ad gangen. Hvis jeres deltagere fx skal udveksle generelle erfaringer og idéer, kan det være en fordel at tilpasse spørgsmålene. Her kan I erstatte spørgsmålet om løsning med et mere åbent spørgsmål, som ‘Hvilke idéer har I til at løse problemet eller opnå formålet?’.

Download

 

Introduktion
A. Opsamlingsark

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.