Gå til hovedindhold

Mit virk >

Målgrupper

Et centralt element i aktiviteter om åbne offentlige data er at involvere de rette målgrupper. Dette redskab hjælper jer med at identificere målgrupperne for jeres aktivitet og planlægge, hvordan I skal involvere dem.

Redskabet kan hjælpe jer med at brainstorme, prioritere og udfolde målgrupper inden for de fire overordnede kategorier - dataejere, udviklere, aftagere og interessenter.

Hent redskabet som pdf nederst på siden.

Erfaringer fra andre myndigheder

I videoen præsenterer Erhvervsstyrelsen sine erfaringer med at identificere og involvere de vigtigste målgrupper i gennemførelsen af challenges om åbne offentlige data.


Når du afspiller videoen vil udbyderen sætte cookies på din computer.
Læs mere om cookies på Virk.

Sådan bruger I redskabet

Før
  • Inden I går i gang, er det en fordel at kende aktivitetstypen og formålet med aktiviteten. Brug eventuelt 1. Formål og aktivitet og 2. Koncept.

  • Saml jeres projektgruppe til en drøftelse om målgrupper.

Under 
  • Start med redskabet A. Mapping. Her brainstormer og prioriterer I de vigtigste målgrupper. Redskabet indeholder praktiske råd til at gå i gang. 

  • Når I har identificeret og prioriteret de vigtigste målgrupper i A. Mapping, overfører I de vigtigste til B. Overblik. Brug B. Overblik til at planlægge, hvordan I vil involvere hver målgruppe. Har I brug for uddybning om de forskellige målgrupper, kan I bruge listen med forslag i C. Inspiration.
Efter
  • Brug B. Overblik som udgangspunkt for at sætte handlinger i gang. Er der dataejere eller øvrige interessenter, I skal involvere med det samme for at få dem med ombord? Er der potentielle udviklere eller aftagere, I kan teste jeres koncept på? Er der andre myndigheder, I bør afklare spørgsmål eller mulige interessekonflikter med?

  • Brug B. Overblik som udgangspunkt for at planlægge jeres kommunikation. Her kan næste skridt være at bruge redskabet 5. Kommunikation.

     

Mange eller få? Bred eller snæver målgruppe?

Er formålet med jeres aktivitet at have færdige løsninger ved afslutningen? Så kan det være en fordel at involvere udviklere og aftagere med erfaring inden for netop jeres område. Samtidig kan det være en fordel at involvere en mindre kreds af deltagere, som I kan få til at arbejde mere fokuseret på en løsning. 

Er formålet at generere nye idéer og viden eller etablere eller styrke et økosystem for data? Så kan det være en fordel at involvere en bredere og mere varieret kreds af både udviklere og aftagere. På den måde får I mere interaktion og større diversitet i idégenereringen.

Hvorfor involvere aftagere?

Aftagerne spiller en vigtig rolle i aktiviteter med åbne offentlige data. De er slutbrugere eller kender slutbrugerne af løsninger og ved, hvad der skal til for at møde deres behov. De kan fx hjælpe med at hypoteseteste samt konkretisere slutbrugerens udfordringer og formålet med løsningerne. Samtidig er det ofte et stærkt incitament for udviklere for at deltage, at de har mulighed for at få dialog med aftagerne af deres løsninger. 

Hvem skal I involvere hvornår?

Aktiviteter med fokus på at gøre åbne offentlige data til værdifulde løsninger skal ofte bringe aktører sammen. Det betyder også, at der typisk er mange aktører i spil undervejs i udvikling, planlægning, gennemførelse og opfølgning. Så hvornår skal I egentlig involvere hvilke aktører? Her er et bud på nogle af de primære roller, hver aktørgruppe kan spille undervejs i forløbet:

Dataejere

Dataejerne skal være med, allerede før aktiviteten går i gang. I har brug for at vide, hvilke data der kan anvendes og samtidig få deres umiddelbare bud på, hvad de kan bruges til. Dataejerne kan have gode bud på, hvilke formål, problemstillinger eller udfordringer, data kan bruges til. Involvér dem også i planlægning af aktiviteter, så I ved, de kan være til stede og er interesserede i at bidrage. Under aktiviteten er dataejerne værdifulde sparringspartnere for deltagerne. Efter aktiviteten kan I også involvere dataejerne i jeres indsigter, så dataejerne fx kan få øget kendskab til værdien af deres datakilder.

Udviklere

Inden I sætter gang i jeres aktivitet, kan det være en god idé at teste jeres koncept på en eller flere repræsentanter fra målgruppen af udviklere, så I ved, at det matcher deres behov. Under gennemførelsen af jeres aktivitet gælder det først og fremmest om at få rekrutteret udviklerne til at deltage og holde dem interesserede i at bidrage under hele forløbet. Desuden spiller udviklerne en vigtig rolle efter aktiviteten er slut, hvor I kan følge op på deres fremskridt for at fastholde interessen.

Aftagere

Aftagerne spiller en rolle i jeres forløb, før udviklerne kommer ombord. Det er aftagernes behov og udfordringer, der skal løses. Derfor er det en god idé at involvere dem, før aktiviteten går i gang, når I skal planlægge og udvikle den. Invitér nogle repræsentanter ind til et møde eller en workshop, hvor I arbejder med at definere det behov eller den problemstilling, der skal udvikles løsninger til. Sørg for også at involvere aftagerne under gennemførelsen, hvor de skal give feedback og input til udviklerne. Efter aktiviteten kan aftagerne bidrage ved at stille sig til rådighed som sparringspartnere for udviklerne. De kan samtidig være vigtige, første kunder eller brugere af de løsninger, aktiviteten har ført til.

Interessenter

Der kan være mange øvrige interessenter, I har brug for at involvere. Er der andre myndigheder med interesse i emnet? I så fald kan det være en god idé at involvere dem før aktiviteten, når I planlægger indholdet. Præsentér dem for jeres plan og få deres feedback, medejerskab eller opbakning. Har I brug for mentorer, så involvér dem under forløbet, når I har planlagt aktiviteterne og kender jeres behov for specialister til at sparre med deltagerne. Efter aktiviteten kan mentorer også være nyttige til at give yderligere sparring på løsninger eller udviklingsplaner.

Download

  

Introduktion
A. Mapping
B. Overblik
C. Inspiration

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.