Gå til hovedindhold

Mit virk >

Kommunikation

Når I har identificeret de vigtigste målgrupper, kan redskabet her hjælpe jer med at finde de rette kanaler til at få jeres budskab ud.

Aktiviteter om åbne offentlige data handler ofte om at engagere og samle flere målgrupper. Her kan I bruge de følgende redskaber som hjælp til at identificere relevante kanaler, nå ud til jeres målgrupper samt planlægge jeres arbejde med at kommunikere.

Hent redskabet som pdf nederst på siden.

Erfaringer fra andre myndigheder

I videoen præsenterer Open Data DK sine erfaringer med at kommunikere aktiviteter om åbne offentlige data til centrale målgrupper.

 


Når du afspiller videoen vil udbyderen sætte cookies på din computer.
Læs mere om cookies på Virk.

Sådan bruger I redskabet

Før
  • Det er en god idé at have udviklet konceptet for aktiviteten og fundet de målgrupper, I vil henvende jer til. Hvis I ikke allerede har det, så kan I bruge redskaberne 2. Koncept og 3. Målgrupper til det formål. 

  • Undersøg på forhånd, om der er relevante typer af kanaler, I kan gøre brug af. Hvis I tidligere har lavet lignende aktiviteter, kan det også være god inspiration at finde eksempler fra jeres egen kommunikation. Tag resultatet med til det møde, hvor I skal arbejde med kommunikation.

  • Saml de relevante personer fra jeres projektgruppe til en session, hvor I skal udvikle jeres kommunikationsstrategi.

Under 
  • Start med at genopfriske jeres overordnede formål og de primære målgrupper. 

  • Brug redskabet A. Valg af kanaler til at brainstorme relevante kanaler for hver af jeres målgrupper. Brug efterfølgende redskab B. Kanal- og handlingsplan til at samle op og danne jer et overblik
Efter
  • Brug resultatet af jeres arbejde som grundlag for at koordinere jeres kommunikation med de partnere, der skal hjælpe jer. Har I kolleger (fx en kommunikationsafdeling eller en webredaktør), der kan hjælpe, så del jeres overvejelser med dem. 

  • Hvis I har eksterne partnere, der står for at kommunikere, så brug jeres overvejelser som udgangspunkt for at briefe dem om jeres ønsker.

  • Overvej også gerne, om der er noget i jeres kommunikation, der kan bruges til at følge op på resultater og effekter. Anvend i denne forbindelse redskabet 4. Effekter, hvor I kan hente inspiration til effekter og indikatorer. Hvis I fx sigter mod at øge kendskab til jeres data, kan en indikator være, hvilken respons I får på jeres kommunikation. I så fald kan det være en fordel at indsamle data fra responsen på jeres opslag undervejs i jeres aktivitet.

Kommunikation til at understøtte effekten af jeres arbejde

Når jeres aktivitet er overstået, er der stadig brug for, at I kommunikerer. Det kan være for at informere deltagere om, at aktiviteten er afsluttet. Det kan også være for at udbrede resultater til andre virksomheder eller organisationer blandt jeres målgrupper. Husk derfor også at sætte tid af til den efterfølgende kommunikation. Er der fx noget, I kan gøre for at holde udviklere til ilden og understøtte den fortsatte udvikling af løsninger? Er der myndigheder, som har brug for særlig information for at kunne udbrede de gode resultater? Er der en gruppe af deltagere, som kunne have glæde af at blive forbundet med en anden?

Tre tilgange til kommunikation

1. Markedsføring

Med markedsføring kan I ramme bredt med jeres budskab ved at annoncere på forskellige platforme, fx via sociale medier. På denne måde kan I skabe en bredere opmærksomhed på jeres arrangement og data. Hvis jeres emne eller udfordring er bred, og I ønsker variation blandt deltagerne, kan markedsføring være en god vej til at nå ud til mange forskellige målgrupper.

2. Netværksbaseret kommunikation

Netværksbaseret kommunikation består i at identificere og aktivere bestemte netværk, hvor jeres målgrupper er aktive. Det kan både være gennem organisationer og rent digitale grupper. Har I særligt fokus på en bestemt branche eller udfordring, så kan det være en fordel at gå målrettet efter bestemte netværk.

3. Personlig kontakt

Nogle gange er den direkte, personlige kontakt den bedste vej. Hvis jeres aktivitet stiller særlige krav til viden eller kompetencer og jeres målgruppe derfor er snæver, så kan den direkte kontakt være den bedste måde at kommunikere på

Download

 

Introduktion 
A. Valg af kanaler
B. Kanal- og handlingsplan

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.