Gå til hovedindhold

Mit virk >

Formål og aktivitet

Dette redskab kan hjælpe jer til at blive skarpe på, hvad der er jeres vigtigste formål med at afholde en virksomhedsrettet aktivitet, og til at vælge den rette type af aktivitet.

Formålet kan være afgørende for hvilken aktivitetstype, der er den rette for jer at vælge. Det er derfor vigtigt, at I allerede i udviklingsfasen får defineret, hvad jeres formål er med at afholde en virksomhedsrettet aktivitet.

Hent redskabet som pdf nederst på siden.

Erfaringer fra andre myndigheder

I videoerne præsenterer henholdsvis Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Gate21 deres overvejelser i forhold til at igangsætte og gennemføre aktiviteter om åbne offentlige data.


Når du afspiller videoen vil udbyderen sætte cookies på din computer.
Læs mere om cookies på Virk.


Når du afspiller videoen vil udbyderen sætte cookies på din computer.
Læs mere om cookies på Virk.

Sådan bruger I redskabet

Før
  • Brug redskaberne som det første i udviklingen af jeres aktivitet.

  • Inden I går i gang, kan det være en god idé at få indblik i, hvilke af jeres data, der er tilgængelige, og om de bliver brugt.

  • Har I ikke allerede udstillet data, så kan I bruge de tre guides til dataudstilling til at tage temperaturen på jeres ambitioner og undersøge værdien af jeres data. Find de tre guides her https://data.virk.dk/aabne-data/guides-til-dataudstilling

  • Saml de rette personer til en samtale om, hvad I overordnet set ønsker at opnå med jeres aktivitet.

Under 
  • Brug A. Afklaring til at vælge de vigtigste formål med jeres aktivitet og identificere mulige aktiviteter, der passer til jeres formål. 

  • Brug B. Inspirationsliste undervejs til at få mere viden om styrker, svagheder og ressourcekrav for de forskellige typer af aktiviteter.

Efter
  • Brug resultatet som afsæt for at udvikle det indholdsmæssige koncept af jeres aktivitet. Her kan I bruge redskabet 2. Koncept til at identificere relevante problemstillinger og blive mere specifikke på, hvilke data aktiviteten skal handle om.

  • Er der vigtige interne interessenter, som skal bakke op om aktiviteten? I så fald, kan I overveje at tage resultatet af jeres vurdering op til drøftelse med dem for at se, om de er enige.

Er det første gang, I laver en virksomhedsrettet aktivitet?

Hvis det er første gang, I skal lave en virksomhedsrettet aktivitet, kan det være en god idé at bruge både A. Afklaring og B. Inspirationsliste til at få en grundig forståelse for, hvad I vil opnå.

Download 

 

Introduktion
A. Afklaring
B. Inspiration

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.