Gå til hovedindhold

Mit virk >

Effekter

Dette redskab hjælper jer med at identificere de effekter, I ønsker at opnå med aktiviteten, og hvordan I kan måle dem.

For at vide om jeres aktivitet opnår det overordnede formål, er det en god idé at identificere målbare effekter. I kan bruge redskabet her til at koble jeres formål med mulige effekter og indikatorer, så I kan følge op og evaluere på jeres aktivitet.

Hent redskabet som pdf nederst på siden.

Erfaringer fra andre myndigheder

I videoen præsenterer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering sine erfaringer med at følge op på effekterne af initiativet TAPAS.


Når du afspiller videoen vil udbyderen sætte cookies på din computer.
Læs mere om cookies på Virk.

Sådan bruger I redskabet

Før
 • Inden I går i gang, er det en fordel at have afklaret formålet med aktivitet, udviklet konceptet og identificeret relevante målgrupper. Her kan I bruge henholdsvis 1. Formål og aktivitet, 2. Koncept og 3. Målgrupper, hvis I ikke allerede har dette indhold på plads.

 • Har I erfaringer med lignende typer af aktiviteter, kan det være til stor hjælp at bruge tidligere udgaver af effekter, indikatorer eller evalueringer som inspiration.

 • Saml de relevante personer, der skal være med til at bestemme de effekter, I ønsker at opnå.

Under 
 • Start med at udfylde A. Overblik, der hjælper jer med at identificere effekter, indikatorer og målemetoder. Har I gjort brug af 1. Formål og aktivitet, kan I kopiere de udvalgte effekter over i A. Overblik. Brug B. Inspirationsliste til at finde eksempler og input til jeres indikatorer og målemetoder. 

 • Planlæg den løbende opsamling, så I husker at måle og dokumentere undervejs. Det er ikke alle målemetoder, som egner sig til at blive eksekveret under aktiviteten. Nogle egner sig bedst til at blive eksekveret efter aktiviteten. 

 • Brug C. Evalueringsark til at dokumentere resultater undervejs i jeres aktivitet. 

 • Tag løbende de identificerede resultater op til vurdering ved statusmøder. Overvej her både om I synes, jeres målemetode kan måle de ønskede effekter, og om de nye indsigter giver anledning til at justere i aktiviteterne. Gå eventuelt tilbage til jeres udgave af A. Overblik og vurder, om I har brug for andre indikatorer eller typer af data for at måle effekter.
Efter
 • Saml op på de data, I har indsamlet undervejs, når jeres aktivitet er overstået. Overvej, om der er behov for at supplere jeres indsamlede data fx gennem interviews med nogle af deltagerne eller ved at udsende en spørgeskemaundersøgelse. Interviews kan også være en måde at understøtte og minde deltagerne om, hvad de fik ud af aktiviteterne.

 • Igangsæt målinger, som først er mulige efter afsluttet aktivitet. Det kan både være umiddelbart efter, fx en spørgeskemaundersøgelse, og målinger, der strækker sig over længere tid, fx undersøgelser af medieindhold eller registerdata. 

 • Afsæt et møde i projektgruppen til at vurdere jeres resultater og effekter. Brug indikatorerne til at vurdere, i hvor høj grad I har opnået effekterne. 

 • Brug eventuelt jeres nye erfaringer og viden som indspark til planlægning af fremtidige aktiviteter.

Udbred resultaterne til en bredere kreds

Overvej, om I kan følge op på og understøtte resultaterne med efterfølgende kommunikation. Ved at vise jeres resultater frem for andre kan I øge fokus på jeres formål: 

 • Er der noget, I kan kommunikere eksternt for at gøre flere opmærksomme på nye løsninger? 

 • Har I lært noget om værdien af jeres data, som kan deles internt eller eksternt? 

 • Er der flere potentielle brugere af jeres data, som I bør udbrede viden og mulige løsninger til? 

 • Er der konkrete cases, som I kan samle op på og udarbejde? 

 • Er I blevet opmærksomme på udfordringer, som skal løses, for at jeres data bliver brugt?

Evalueringsark eller opfølgende interviews?

Det er ofte nødvendigt at prioritere sine ressourcer, når man laver sin løbende opfølgning. Man vil gerne vide en masse om, hvad deltagerne oplevede, men har måske ikke ressourcerne til at følge op med alle. Brug evalueringsarket til den brede opfølgning. Det er en nem måde at få svar på, hvad der fungerer, og hvad I kan gøre bedre. 

Hvis I stadig vil have mere dybde, så kan I overveje at lave on-the-spot interviews undervejs eller ved afslutningen af arrangementet. Det kan være en god og effektiv måde at få mere kvalificeret viden. Optag gerne interviewene på video, så det er lettere at dele med andre i teamet. Det kan være med simple spørgsmål som:

 • Hvad har du fået ud af dagen i dag?

 • Hvem har du fået kontakt til - og hvordan kan du bruge den kontakt fremadrettet?

 • Hvordan vil arrangementet hjælpe dig videre i dit arbejde?

 • Hvordan kan vi give dig endnu mere værdi næste gang?

Download

  

Introduktion
A. Overblik
B. Inspiration
C. Evalueringsark

 

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.