Gå til hovedindhold

Mit virk >

PEP-liste

PEP-listen indeholder oplysninger om politisk eksponerede personer (PEP)

For at undgå hvidvaskning og korruption, så er pesoner, som besidder et erhverv underlagt hvidvaskningslovens krav om yderligere overvågning, registreret på PEP-listen. Listen indeholder navne, erhvervspositioner og fødselsdage for de enkelte PEP’er. Listen revideres senest to hverdage efter, at Finanstilsynet har modtaget en indberetning om ændringer.

Sådan kan data bruges:

Virksomheden Digital AML bruger den frit tilgængelige PEP-liste sammen med CPR-registret, EU-sanktionslister og data fra private udbydere til at udarbejde risikoprofiler i forhold til, om hvorvidt en kunde kan være involveret i hvidvask eller terrorfinansering.

Hos virksomheden Pleo spiller PEP-listen kombineret med andre åbne offentlige data på samme måde en afgørende rolle. Sammen med data fra Tinglysningen og regnskabsdata bruges PEP-listen til at tjekke op på kundernes risikoprofil. Derudover kobler de også op til andre landes virksomhedsdatabaser fx gennem Company House, som ligger inde med Storbritanniens åbne virksomhedsdata. Det gør det muligt også at bruge Pleo's løsning i Storbritannien.

Adgang til data

 

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.