Gå til hovedindhold

Mit virk >

Intelligent skybrudsalarm

Overcast deltog ved Fintech Open Data Challenge 2017 med en løsning, som via åbne offentlige data forudser skybrud og alarmerer deres kunder om hvordan de kan forebygge skader. Overcast har valgt ikke at arbejde videre med denne forretningside og har i dag et andet forretningskoncept.

Overcasts koncept var en intelligent skybrudsalarm, som overvåger vejret og sender advarsler til forsikringsselskabers høj-risikokunder baseret på åbne offentlige data om bl.a. kundens bolig og dens beliggenhed. Det ville ske ved at løsningen laver beregninger på risikoen for skybrud, og proaktivt kommer med forslag til tiltag, som kan forhindre skaderne.

Løsningen ville hjælpe forsikringsselskaber med at levere bedre service i forhold til skybrudsskader, som der årligt udbetales store summer til. Konkrete advarsler ville være med til at advare kunderne i god tid, og komme med tiltag til proaktivt at mindske skaderne. Gevinsten ville være både at skabe glæde hos kunden og færre udgifter hos forsikringsselskaber, der slipper for at udbedre skaderne.

Video: Intelligent skybrudsvarsling

Når du afspiller videoen vil udbyderen sætte cookies på din computer. Læs mere om cookies på Virk.

Digitale sandsække og watertubes 

Flere elementer indgik i løsningen. Højemodellen fra Styrelsen for Data og Effektivisering beregner hvordan vand bevæger sig på terræn. BBR-registret bruges til at få informationer om bopælens beliggenhed og fx finde ud af, om boligen har en kælder og bestemme typen af afløb. Ved at sætte adressen op fra Danmarks adresseregister DAR op mod koordinaterne i højdemodellen er det muligt at se, om kundens bopæl ligger højt eller lavt, ligesom de inddrager oplysninger om jordbundstype, asfalt m.m. Med andre ord, om der er større eller mindre risiko for, at vandet trænger ind og gør skade.

Datas forretningsværdi

  • Større viden giver bedre løsninger
    Åbne offentlige data beskriver blandt mange forskellige samfundsforhold. Da de er er frit tilgængelige, giver åbne data mulighed for at opnå en mere korrekt viden og skabe bedre løsninger ift. skybrud.
  • Berige løsningen og spare penge
    Ved brug af blandt andet åbne offentlige data, kan der skabes mere præcise forudsigelser om, hvor et skybrud vil ramme. Færre kunder vil derfor modtage irrelevante alarmer.
  • Større forretningsværdi
    Åbne offentlige data fungerer bedst i kombination med en unik idé. Alle har adgang til de samme gratis offentlige data, hvorfor forretningstilgangen skal skille sig ud.

Læs mere Overcast og de andre cases i casesamlingen "Fra åbne offentlige data til god forretning".

PDF fileFra åbne offentlige data til god forretning

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.