Gå til hovedindhold

Mit virk >

Indsatskatalog: Sådan kommer flere virksomheder i gang med at bruge åbne offentlige data

Partnerskab for åbne offentlige data har fået udarbejdet et katalog over mulige indsatser til at fremme brugen af åbne offentlige data. Kataloget giver inspiration til konkrete tiltag.

Partnerskab for åbne offentlige data har fået udarbejdet et katalog over mulige indsatser til at fremme brugen af åbne offentlige data. Danske myndigheder generer hvert år store mængder offentlige data, som rummer erhvervsmæssige potentialer.

Kataloget giver inspiration til konkrete tiltag, der kan få flere virksomheder til at anvende data, fx hackathons, data challenges, netværk og accelerator-forløb for at nævne et udsnit. Kataloget fungerer samtidig som en guide til at blive klogere på målgruppen for indsatsen – dvs. typer af virksomheder, som der arbejdes med – og kommer med gode råd til, hvordan indsatserne bedst designes og gennemføres for at opnå størst effekt.

Til grund for kataloget ligger en baggrundsrapport, som går et spadestik dybere rent analytisk, og hvor danske og internationale erfaringer i arbejdet med at fremme virksomheders dataanvendelse systematisk er afdækket. Her beskrives sammenhænge mellem målgrupper og indsatser samt resultater og effekter.

PDF fileKatalog over indsatser der kan få flere virksomheder til at bruge offentlige data

PDF fileErfaringsopsamling bag indsatser der skal få flere virksomheder til at bruge åbne offentlige data

Hovedkonklusioner fra kataloget og analysen

En effektiv indsats for at fremme dataanvendelsen kræver den rette forståelse for de virksomheder, der arbejdes med. Sagt på en anden måde: Du skaber mest værdi, hvis du kender virksomheden godt. Her peger analysen – såvel som kataloget – på fire spørgsmål, der kan bidrage til at forstå målgruppen:

 

  • Virksomhedstypen: Første skridt på vejen med at kende målgruppen er at identificere, hvilken type virksomhed der er tale om, og hvilken rolle data i forvejen spiller. Her kan der sondres mellem start-ups, dataspecialister og aftagervirksomheder.
  • Modenhed: Det er vigtigt at have målgruppens eksisterende erfaringer med data for øje. Analysen viser, at der overordnet kan sondres mellem virksomhedens datamæssige modenhed på fire niveauer: DataNy, DataNovicer, DataErfaren og DataPro. Disse har på hver deres måde betydning for virksomhedernes datamæssige muligheder og behov.
  • Udbytte: Der peges på fem forskellige kerneresultater, som ofte er væsentlige skridt til, at virksomheder bliver mere datadrevne. Disse er synlighed og videndeling, netværk og relation, produkter og løsninger, kompetencer og forretningsudvikling.
  • Kompetencer: Endelig er det centralt – uanset indsatstype – at de rette kompetencer er til stede, hvis åbne offentlige data skal blive brugt til kommercielle formål. En kombination af fire nøglekompetencer har vist sig at være en forudsætning: data-kompetence, teknisk kompetence, strategisk kompetence og domænemæssige kompetence.

 

Kataloget og analysen peger på ni forskellige indsatsformer til fremme af virksomheders dataanvendelse. For hver enkelt indsats peges der på, hvilke målgrupper indsatsen bedst når, og hvordan indsatsen bedst tilrettelægges for at give størst mulig effekt.

 

  • De konkrete indsatser er: Info-arrangementer, publikationer og vejledninger, one-stop-shop, etablering og drift af netværk, hackathons, udbudstiltag, Open Data Challenge, acceleratorforløb og udviklingsforløb. Enkelte indsatser understøttes desuden af formidlende case-eksempler på, hvad andre har gjort sig af erfaringer.
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.