Gå til hovedindhold

Mit virk >

Analyse af efterspørgsel og markedstendenser indenfor offentlige data

Ny analyse viser tendenser i efterspørgslen på offentlige data i både ind- og udland. Den peger på et tydeligt erhvervsmæssigt potentiale ved udstilling af flere offentlige data og særligt store potentialer i forretningsområder som sundhed, vejr, transport/mobilitet og energi.

Myndigheder i stat, kommune og regioner indsamler og producerer stadigt større mængder data, når de løser deres opgaver. De offentlige data i Danmark er internationalt set af høj kvalitet og rummer et stort erhvervsmæssigt produktivitets- og vækstpotentiale.

Virksomheder kan bruge offentlige data til at optimere deres forretningsprocesser og til at udvikle nye produkter og tjenester, der skaber værdi for borgere, offentlige myndigheder og andre virksomheder.

Der har igennem de seneste år været et stigende fokus på at gøre offentlige data tilgængelige for erhvervslivet, offentlige myndigheder og andre aktører. Med Virk Data, Miljøportalen, Open Data DK og Grunddataprogrammet er der tilgængeliggjort store mængder data. Men der er fortsat mange offentlige data med potentiel kommerciel værdi, som ikke er tilgængelige for dansk erhvervsliv.

Partnerskab for åbne offentlige data har fået udarbejdet en analyse, som identificerer dataområder med et særligt erhvervsmæssigt potentiale for virksomhederne og barrierer for tilgængeliggørelse af data:

PDF fileAnalyse af efterspørgsel og markedstendenser indenfor offentlige data

Undersøgelsen er baseret på statistik om markedsstørrelse og efterspørgsel i udlandet samt et omfattende interviewprogram bestående af interview med syv sektoreksperter, tredive virksomheder og repræsentanter fra fjorten myndigheder. Analysen danner grundlag for partnerskabets videre arbejde med at skubbe på for åbning af flere offentlige data, hvor det er relevant for virksomhederne og omkostningseffektivt for myndighederne.

Hovedkonklusioner fra analysen

Det erhvervsmæssige potentiale i at få flere offentlige data udstillet er generelt stort, men det er større inden for nogle dataområder end andre:

 

  • I Danmark er det erhvervsmæssige potentiale størst inden for transport- og mobilitetsdata, vejrdata, sundhedsdata og energidata. Disse data efterspørges af mange virksomheder, og datas kommercielle værdi vurderes at være høj.
  • Analysen viser også en efterspørgsel fra danske virksomheder på data inden for blandt andet miljøområdet og erhvervsdata, samt i begrænset omfang uddannelsesområdet og statslige data.
  • Øvrige dataområder, der fremhæves for deres potentiale, er geodata, turismeområdet og fødevare- og landbrugsdata. Områderne vurderes at have et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale til trods for at efterspørgslen af forskellige årsager er mindre synlig.
  • Generelt har virksomhederne svært ved at sætte sig ind i, hvad myndighederne ejer af data. Få virksomheder er i stand til at pege på specifikke datakilder, der vil skabe værdi for dem og deres virksomheder.

 

Analysen af markedstendenser og efterspørgsel i udlandet viser, at:

 

  • Virksomheder i USA, Storbritannien og Norge i særlig grad efterspørger flere offentlige geodata, transportdata, erhvervsdata, miljødata og sundhedsdata.
  • USA og Storbritannien udstiller store mænger data, men datamodenheden er ikke altid høj. Det modsatte gør sig gældende i Norge.
  • Det er primært specialiserede datavirksomheder, der efterspørger og anvender offentlige data, men større og mere veletablerede virksomheder udgør en voksende andel af brugerne.
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.